Content
觀月餐廳
★ 餐點供應與點餐時間:
    早餐 07:00~10:00 提供自助Bar
    (自助Bar請至本館5樓餐廳用餐)
    晚餐 18:00 ~ 22:00 觀月主廚套餐
    (最後點餐時間為21:30)

    本館早餐及晚餐的蔬菜
    皆使用自家農場無毒耕種的有機蔬菜,
    早餐提供中、西式自助Bar,
    晚餐則是了個人式的觀月主廚套餐,
    目前早餐及晚餐皆有提供蛋奶素料理。